about:blank

trajecten

 

Er zijn twee te volgen trajecten. Traject:1 is uitsluitend voor alumni van kunstacademies en daarbij woonachtig zijn in Groningen. Traject:2 is uitsluitend voor afstuderende studenten van Academie Minerva, richting vormgeving communicatie. In beide trajecten is de opzet hetzelfde, namelijk gesprekken en bijeenkomsten, maar in detail net anders. De essentie van het programma is om:

 

  • Geselecteerden te laten reflecteren op hun eigen proces;
  • Informatie uit te wisselen van alumni tot alumni en alumni tot student;
  • Ze uit bepaalde structuren te halen en andere structuren aan te bieden.

 

Zelfstandigheid is van groot belang tijdens het traject. De werkwijze die about:blank hanteert tijdens het traject is een open structuur. In samenspraak met de deelnemers bepalen we de inhoud van het zowel persoonlijke als algemene traject. Op deze manier wordt er een verantwoordelijkheid en vrijheid neergelegd bij de deelnemers. Dit stimuleert de zelfstandigheid en een kritische blik naar de eigen ontwikkeling.

 

 

ALGEMEEN programma

Het programma van about:blank is op te delen in twee onderdelen:

 

01. gesprekken

Het gesprek is een methode waarbij zelfreflectie automatisch tot stand komt. De herhaling van het gesprek zorgt ervoor dat de deelnemer geoefend wordt in het kritisch kijken naar de eigen ontwikkeling van het kunstenaarschap. Door het persoonlijke proces vanuit zelfreflectie van de deelnemer te behandelen stimuleert about:blank de ontwikkeling als ontwerper of kunstenaar. Op deze manier komt de deelnemer steeds meer tot de kern van wie hij/zij is als ontwerper of kunstenaar.

 

02. bijeenkomsten

Naast de individuele gesprekken worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is kennisuitwisseling een belangrijk thema, er wordt met verschillende mensen uit het vakgebied contact gelegd om zo in de behoefte van kennisoverdracht, discussie en gesprek te voorzien. Hierdoor ontstaat meer context over het proces van de eigen manifestatie binnen de beroepspraktijk. De deelnemers zullen zich beter kunnen profileren om zichzelf vervolgens beter te kunnen positioneren.

 

Algemene werkwijze

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het creëren van een eigen curriculum binnen een van de trajecten. Dit ten opzichte van de academische structuur waarin de deelnemer alle informatie enigszins passief ontvangt of heeft ontvangen.

In overleg wordt er bepaald wat de focus in de gesprekken zal zijn en op welke thema’s in wordt gegaan, zoals; profilering, kwaliteiten, visie, toekomst en workflow.

Voor de bijeenkomsten stimuleert about:blank tijdens een gezamenlijke vergadering het nadenken over het eigen leerproces, welke kennis hij / zij wil vergaren en op wat voor manier hij / zij dit tot zich neemt. Uiteindelijk leveren zij ideeën aan voor de bijeenkomst en organiseert about:blank deze.