contact

in het KORT

 

traject:2 is het traject dat zich focust op de afstudeerperiode van Academie Minerva, richting vormgeving communicatie.

 

Ons programma staat los van het curriculum van de academie tijdens het afstuderen en kan worden gezien als een honours programme. We bieden tijdens de afstudeerperiode ruimte voor zowel zelfreflectie, als reflectie op het vakgebied. Het is van belang om hier meer aandacht aan te geven, hierover te discussiëren en om dit structureel aan te bieden.

 

Wil je je aanmelden? Mail dan naar info@aboutaboutblank.info o.v.v. aanmelding traject:2 – 2017

 

 

waarom

 

01. uitwisseling

Met about:blank willen wij de informatie uitwisseling tussen studenten en alumni/student openen. Op deze manier wordt er meer context geboden voor studenten. Door verschillende ervaringen te horen, krijg je meer inzicht in de afstudeerperiode.

 

02. reflecteren

We willen de ruimte bieden zodat de student zowel op zichzelf kan reflecteren, als op het vakgebied en de academie. Wij zijn belangeloos en beoordelen de student niet. Wij stellen enkel vragen over het proces en leggen de focus op hoe hij/zij dit ervaart. Op die manier kan er op een afstand naar het eigen proces gekeken worden en wordt de student uit de bubbel van het afstuderen gehaald. Zo wordt de student bewust van het eigen proces.

 

03. structuren

Het traject is om uit bestaande structuren te komen. Je bent met andere mensen, die naar andere omgevingen gaan, andere gesprekken voeren, etc. Het is belangrijk om zo nu en dan uit die bestaande structuren te komen. Op deze manier blijf je niet de gehele tijd in je comfort-zone.

 

 

PROGRAMMA

2017

 

01. gesprekken

> DOEL: REFLECTIE
> WERKWIJZE: Één op één
> PERIODE: 09 MAART – 25 JUNI 2017
> AANTAL GESPREKKEN: Om de week +- 60 MIN

 

Bij de gesprekken ligt de focus op de student. Hoe gaat het, welke visie is aanwezig, wat voor ambities zijn er, hoe wordt er naar het vakgebied gekeken, wat is de positionering. Maar het allerbelangrijkste: het afstuderen. Wat gaat goed en wat niet, hoe komt dat, hoe kijkt de student daar tegen aan. Wat wordt er over het werk gezegd en hoe wordt dat ervaren. Uiteindelijk willen we de student uit de bubbel halen, om op die manier van een afstand naar zichzelf en zijn/haar proces te kijken, om vervolgens weer door te gaan.

Je kan met medestudenten in gesprek gaan, maar iedereen zit in zijn/haar eigen bubbel en kijkt door die bubbel naar iemands werk of beslissingen.

Om de week heb je een gesprek met één van ons. We proberen aan het begin van het traject vast te stellen waar we in de gesprekken op gaan focussen, qua thema’s. Tijdens de gesprekken stellen we puur vragen en oordelen niet.

 

02. GEORGANISEERDE dagen

> DOEL: INFORMATIE UITWISSELING + STRUCTUREN

> WERKWIJZE: GROEPSUITJES EN GESPREKKEN

> AANTAL: 3 DAGEN

 

Bij deze dagen is de dagindeling om eerst uit de structuur gehaald te worden, om daarna door te gaan met de informatie uitwisseling. ’s Ochtends beginnen we met een wandeling, deze vindt telkens op een andere locatie plaats. We willen dat de wandelingen doelloos zijn. Er zijn veel verschillende deadlines en dingen die moeten tijdens het afstuderen, dat er ook momenten moeten kunnen zijn waarin dit niet hoeft. Vervolgens zullen we met zijn allen lunchen, dit wordt verzorgd door about:blank. In de middag zullen er meerdere alumni zijn. Hier komen verschillende thema’s aan bod, zoals: het eindexamen / profilering / (post-) academische tijd. Het is voornamelijk de bedoeling om hier met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Uiteindelijk zal daar uit komen dat er niet één juist manier is om af te studeren of te werken.

 

03. extra

Er zijn extra opties die we in samenspraak kunnen opzetten, mocht daar behoefte aan zijn. VB: een weekend weg en borrels.

 

 

WERKWIJZE

 

Wij hebben het traject opgezet als basis, maar vinden het net zo belangrijk dat de gekozen studenten zelf ideeën hebben over het traject. We willen het traject graag samen met elkaar vormgeven.

Mocht er behoefte zijn aan andere invullingen, dan kan dat. Dit zouden bijvoorbeeld extra gezamelijke dagen kunnen zijn, lezingen, etc.

 

 

SELECTIE

01. WIE

> AFSTUDERENDE AAN ACADEMIE MINERVA

> ALLE RICHTINGEN VORMGEVING COMMUNICATIE

 

We zijn op zoek naar studenten die gemotiveerde ontwerpers zijn en het belangrijk vinden om het eigen proces onder de loep te nemen.

 

02. AANMELDINGSPROCEDURE

> AANMELDEN KAN DOOR TE MAILEN NAAR:

INFO@ABOUTABOUTBLANK.INFO

O.V.V. AANMELDING TRAJECT:2 – 2017

 

Zodra deze mail is ontvangen, krijg je een aanmeldingsformulier toegestuurd. Deze moet je voor 22 februari gemaild hebben. In diezelfde week wordt duidelijk wie er geselecteerd is voor de intakegesprekken.

In de week van 27 februari zullen deze gesprekken plaatsvinden en aan het einde van die week zullen we de uiteindelijke selectie bekend maken.

9 maart is er een groepskennismaking. Hier stelt ieder zich voor en zullen we behandelen wat er verwacht kan worden. Van te voren zal er een mail worden verstuurd met hetgeen wat de geselecteerde studenten moeten voorbereiden.

 

03. SELECTIEPROCEDURE

De selectie bestaat uit een groep van maximaal zes studenten. Nadat we de aanmeldingsformulieren hebben binnengekregen, maken we op basis

van de inhoud en motivatie een eerste selectie. De intakegesprekken zijn ingepland om elkaar beter te leren kennen en dieper in te gaan op wat er op het aanmeldingsformulier is beschreven. De uiteindelijke selectie wordt gebaseerd op de gesprekken.