Het afstuderen is een fase waarin de student niet meer in de structuur van de academie werkt maar dit zelf moet organiseren. Daarnaast presenteert de student zich voor het eerst als jonge professional. Door de vele veranderingen in deze structuur en invloeden vanuit promotoren wordt deze periode vaak als verwarrend ervaren. Met traject:2 openen we het gesprek tussen de deelnemer en een alumnus.

Traject:2 loopt van februari tot eind juni en kan alleen gevolgd worden als de deelnemer op dat moment afstudeert van Academie Minerva, richting vormgeving communicatie.

 

 

programma

TRAJECT:2

 

PERIODE

Het traject loopt van half september tot eind juni en duurt één jaar. Mocht het zo zijn dat een deelnemer het traject langer wil volgen, kan deze zich opnieuw aanmelden.

 

gesprekken

In traject:2 worden de deelnemers verdeeld onder Ellen de Haan en Gisanne Hendriks.

De focus ligt op de student. Hoe gaat het, welke visie is aanwezig, wat voor ambities zijn er, hoe wordt er naar het vakgebied gekeken, wat is de positionering.

Maar het allerbelangrijkste: het afstuderen. Wat gaat goed en wat niet, hoe komt dat, hoe kijkt de student daartegen aan. Wat wordt er over het werk gezegd en hoe wordt dat ervaren. Uiteindelijk willen we de student uit de bubbel halen, om op die manier van een afstand naar zichzelf en zijn/haar proces te kijken, om vervolgens weer door te gaan.

 

De frequentie van de gesprekken hangt af van het traject, maar ook van de deelnemer. De basis van het programma is zo opgezet dat de deelnemer tweewekelijks een gesprek met zijn/haar promotor heeft. In samenspraak kan de frequentie worden aangepast. Tijdens de gesprekken stellen we puur vragen en oordelen niet.

 

bijeenkomsten

Bij deze bijeenkomsten is de dagindeling om eerst uit de structuur gehaald te worden, om daarna door te gaan met de informatie uitwisseling.

De middag wordt ingevuld naar de wens van de studenten. Hier komt de kennisuitwisseling aan bod d.m.v. verschillende thema’s, zoals: het eindexamen / profilering / (post-) academische tijd. Het is voornamelijk de bedoeling om hier met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Op die manier wordt er meer context gecreëerd van het ontwerpersschap.