DEADLINE:

CALL FOR APPLICATION

10 SEPTEMBER

 

PERIODE

Het traject loopt van half september tot eind juni en duurt één jaar. Mocht het zo zijn dat een deelnemer het traject langer wil volgen, kan hij zich opnieuw aanmelden.

Als alumnus word je voor een jaar lang gekoppeld aan een ervaren vakgenoot. Het koppel heeft maandelijkse meetings en als alumnus kunstenaar / ontwerper krijg je toegang tot het netwerk van een ervaren vakgenoot.

 

MENTOR

De ervaren vakgenoot is je mentor gedurende het gehele traject. Deze mentor heeft al ervaring opgedaan in het veld binnen zijn of haar vakgebied en helpt de alumnus verder te ontwikkelen als kunstenaar, bijvoorbeeld op het gebied van netwerken, presenteren, maar ook op zakelijk en financieel gebied.

Mentoren: Allard Medema, Bert Scholten, Esli Tapilatu, Esther de Graaf, Fabian Hijlkema, Femke de Vries, Hans Geluk (G2K), Jan van Egmond, Judith Spijksma, Marthe van de Grift, Nina Wijnmaalen, Shootmedia, SIGN, Yuri Nauta (G2K).

 

Gesprekken

> PERIODE: begin oktober – eind juni

> DOEL: KENNISUITWISSELING

> Frequentie: maandelijks

 

Tijdens traject:1 worden de deelnemers één op één begeleid door middel van gesprekken. Het doel hiervan is om de kennis en ervaring van de mentor te delen met de jonge kunstenaar, zodat de drempel van het uitwisselen van informatie verlaagd wordt.

 

De focus ligt op de alumnus. In het traject staan de volgende vragen centraal: hoe gaat het, welke visie is aanwezig, wat voor ambities zijn er, hoe wordt er naar het vakgebied gekeken, wat is de positionering.

Door middel van een intakegesprek voorafgaand aan het traject wordt duidelijk welke speerpunten voor de deelnemer het belangrijkst zijn. Deze speerpunten zijn leidend voor de gesprekken en de ontwikkeling van de deelnemer. Het is belangrijk om te achterhalen hoe de deelnemer zowel persoonlijk als professioneel met de betreffende speerpunten om gaat. De frequentie van de gesprekken kan in samenspraak worden aangepast.

 

ACTIVITEITEN

Naast de koppeling van alumnus en mentor worden er verschillende activiteiten georganiseerd gedurende het jaar. Dit kunnen workshops, lezingen, debatten, enzovoort zijn. Tijdens deze activiteiten is kennisuitwisseling een belangrijk thema. Er wordt met verschillende mensen uit het vakgebied contact gelegd om zo in de behoefte van kennisoverdracht, discussie en gesprek te voorzien. Hierdoor ontstaat meer context over het proces van de eigen manifestatie binnen de beroepspraktijk.

 

WERKWIJZE

ABOUT:BLANK heeft het traject opgezet als basis, maar vindt het net zo belangrijk dat de deelnemers zelf ideeën hebben over de invulling van het traject. Mocht er behoefte zijn aan andere invullingen, dan kan dat.

 

KOSTEN

De kosten voor het traject bedragen €250 voor de gehele periode.

 

Aanmelden kan nu! Meer informatie: CALL FOR APPLICATION