contact

IN HET KORT

 

traject:1 is een onafhankelijke post-academisch traject die zich richt op de (zelf–) reflectie van kunstenaars / ontwerpers in Groningen. Ze streeft er naar om de geselecteerden een platform te bieden waarin verdere zelfontwikkeling van het kunstenaarsschap centraal staat. Dit gebeurt middels gesprekken en georganiseerde dagen.

 

 

 

HET TRAJECT

 

01. HUIDIGE DEELNEMERS

>periode: september 2016 t/m juNi 2017

 

Emilio Veendorp

Gijs Lammers

Ilse Schippers

Jiawei van Kleef

Luuk van den Berg

 

 

 

PROGRAMMA
2017 – 2018

> PERIODE: SEPTEMBER 2017 –  JUNI 2018

> AANTAL DEELNEMERS: MAX. 10 PERSONEN

> LOCATIE: GRONINGEN, NEDERLAND

 

01. gesprekken

> DOEL: REFLECTIE
> WERKWIJZE: Één op één
> AANTAL GESPREKKEN: één per maand van +- 60 min.

 

Bij de gesprekken ligt de focus op de deelnemer. Hoe gaat het, welke visie is aanwezig, wat voor ambities zijn er, hoe wordt er naar het vakgebied gekeken, wat is de positionering. Wat gaat goed en wat niet, hoe komt dat, hoe kijkt de deelnemer daar tegen aan. Wat wordt er over het werk gezegd en hoe wordt dat ervaren. Uiteindelijk willen we dat een ieder op een afstand naar zichzelf en zijn/haar proces gaat kijken, om vervolgens weer door te gaan.

We proberen aan het begin van het traject vast te stellen waar we in de gesprekken op gaan focussen, qua thema’s.

 

02. GEORGANISEERDE dagen

> DOEL: INFORMATIE UITWISSELING + STRUCTUREN

> WERKWIJZE: GROEPSUITJES EN GESPREKKEN

> AANTAL: 10 DAGEN (één per maand)

 

Bij deze dagen is de dagindeling om eerst uit de structuur gehaald te worden, om daarna door te gaan met de informatie uitwisseling. ’s Ochtends beginnen we een wandeling, deze vindt telkens op een andere locatie plaats. We willen dat de wandelingen doelloos zijn. Er zijn veel verschillende deadlines en dingen die moeten, dat er ook momenten moeten kunnen zijn waarin dit niet hoeft. Vervolgens zullen we met zijn allen lunchen, dit wordt verzorgd door about:blank. In de middag zullen er lezingen, discussies of gesprekken kunnen plaatsvinden. Hier komen verschillende thema’s aan bod, deze worden in samenspraak met de deelnemers vastgesteld.

 

03. extra

Er zijn extra opties die we in samenspraak kunnen opzetten, mocht daar behoefte aan zijn. VB: een weekend weg en borrels.

 

 

AANMELDEN

 

Vanaf september 2017 begint er een nieuw traject. Interesse? Mail naar: info@aboutaboutblank.info o.v.v. aanmelding traject:1 – 2017