Tot nu toe wordt er weinig tot geen tijd en aandacht besteed aan het proces van alumni van de kunstacademie. De academische structuur en feedback van docenten valt weg, daardoor is het gat tussen de academie en het leven daarna groot. Door de gesprekken met ervaren vakgenoten en georganiseerde bijeenkomsten overbrugt traject:1 dit gat. Hiermee wordt enigszins een structuur aangeboden.

 

 

programma

TRAJECT:1

 

PERIODE

Het traject loopt van half september tot eind juni en duurt één jaar. Mocht het zo zijn dat een deelnemer het traject langer wil volgen, kan deze zich opnieuw aanmelden.

 

gesprekken

Tijdens de gesprekken worden de deelnemers één op één begeleid door een ervaren vakgenoot. Het doel hiervan is dat de kennis en ervaring van de vakgenoot wordt gedeeld met de jonge ontwerper om de drempel van informatie uitwisseling te verlagen. Op basis van motivatie, portfolio en cv worden ze aan elkaar gekoppeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende disciplines, alle begeleiders kunnen in principe alle deelnemers begeleiden. Daarnaast brengen de vakgenoten een netwerk met zich mee, waardoor de drempel voor het leggen van contacten voor de deelnemer wordt verlaagd.

 

Aan het begin van het traject wordt er vastgesteld welke alumni door welke ervaren vakgenoot wordt begeleid. De focus ligt op de deelnemer: welke visie is aanwezig, wat voor ambities zijn er, hoe wordt er naar het vakgebied gekeken, wat is de positionering, etc.

 

In principe  heeft de deelnemer maandelijks een gesprek met zijn/haar begeleider. De frequentie kan in samenspraak worden aangepast.

De gesprekken worden gehouden in de ruimte van about:blank, tenzij het koppel een andere voorkeur heeft.

 

bijeenkomsten

De bijeenkomsten zullen om de maand worden georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor kennisuitwisseling en discussie over zelf voorgestelde thema’s. Zie de eerder benoemde algemene beschrijving van bijeenkomsten ( >> trajecten ).